ABDURRAHMAN II. bin Hakem (792 – 852)

Endülüs Emevî hükümdarlarının dördüncüsüdür. Babası Hakem’den sonra 822 yılında tahta çıkmış ve 30 yıl kadar hükümdarlık etmiştir. Fransızlar, Normanlar ve diğer küçük Hıristiyan hükümetleriyle sürekli şekilde savaşlara girmiş ve bir taraftan da Endülüs Emevi ülkesinde çıkan kıtlığı isabetli tedbirler alarak önlemiştir. Para bastırmış, yollar, camiler yaptırmış, Endülüs’ün imarına hizmet etmiştir. Posta usulünü onun bulduğu söylenir.

Sultan Abdurrahman, 851 (H.237) senesinde Kurtuba’da vefat etti. Vefatından sonra daha önce veliahd tayin ettiği oğlu Muhammed tahta geçti.