ABDÜLMUTTALİP, Hz. Muhammet’in dedesi (?-?, 578). Babası Haşim bin Abdimenaf, ticaretle uğraşırdı. Suriye’de yaptığı bir ticaret yolculuğu sırasında Medine’de Amr kızı Selma ile evlendi. Bu evlilikten doğan Şeybe, babası Haşim’in ölümünden sonra amcası Muttalip’in yardımıyla Mekke’ye geldi. Bu tarihten sonra Şeybe, Abdülmuttalip (Muttalip’in kölesi) adıyla anıldı, Mekke’de saygınlık kazandı. İzi yitirilmiş olan Zemzem Kuyusu’nu buldurarak yeniden açtırdı. Mekke‘de saygınlığının giderek artması üzerine Ümeyeoğullarıyla arası açıldı. Dayılarının yardımıyla Kureyş reisliğini elinde tutmayı başardı. Habeş Kralı Ebrehe 570’te Kâbe’yi yıkmak için geldiği zaman Kureyş reisi olarak onunla görüştü. Adını tarihe geçiren en önemli olay, 6 yaşındayken annesini yitiren Hz. Muhammet’i koruyup büyütmesidir. Hz. Muhammed 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalip’i de yitirdi (578).