Abdullah Ramiz Paşa; Osmanlı denizcisidir (Kırım 1765-Yergöğü 1813).

1775’te Rus baskınından kurtulmak amacıyla Kırım’dan kaçarak İstanbul’a geldi. Çeşitli medreselerde eğitim gördü, kadılık mesleğinde ilerledi. Bir ara Mahmut Paşa Mahkemesi Naipliği’ne getirildi. Bu görevdeyken açılan Mısır Seferi’ne ordu kadısı olarak katıldı. Küçük Ruznamçeciliğe yükseltildi. Orduyla İstanbul’a döndükten sonra Başmuhasebeci oldu, aynı zamanda Humbarahane ve Mühendishane nazırlığı görevine de getirildi. Kabakçı Mustafa Ayaklanmasında III. Selim’in tahttan indirilmesinden sonra, Kavala’ya sürüldü (1807). Bir süre sonra Alemdar Mustafa Paşa tarafından sürgünden kurtarıldı ve vezir rütbesiyle Silistre Valiliği’ne atandı. Burada Behiç Tahsin ve Galip beylerle birlikte Alemdar Mustafa Paşa ile ilişki kurdu ve tarihte Rusçuk Yaranı adı verilen gizli bir derneği oluşturanlar arasında yer aldı. Kabakçı Ayaklanması’nı bastırmak ve III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak amacıyla İstanbul’a gelen Alemdar Mustafa Paşa’nın yanında yer aldı. Bu arada kaptanıderyalığa atandı. Bu görevi sırasında tersaneyi düzene soktu ve Galata’daki Kalyoncu Odaları’nı kapattı. Bahriyede disiplini sağladı. Yeniçerilerin Babıâli’yi basıp Alemdar Mustafa Paşa’yı öldürmeleri üzerine, bir süre sarayı savunmayı sürdürdü. Daha sonra bir gemiye binerek Üsküdar’a geçmek istediyse de başaramayınca Marmara’ya açıldı. İzlendiğini anlayınca Yeşilköy’de karaya çıktı ve bir süre gizlendi, Rusçuk’ta bulunan Alemdar Mustafa Paşa’nın kethüdasının yanına kaçtı. Hakkındaki idam kararının kaldırıldığı ve Belgrat Valiliği’ne atandığı bildirilince ortaya çıktı. Ancak Sadrazam Hurşit Paşa tarafından düzenlenen bir pusuya düştü, Yergöğü yakınlarında yakalanarak öldürüldü.