Abdullah Biraderler; Osmanlı Devleti’ndeki ilk fotoğraf sanatçısı kardeşlerdir (19.-20. yy). Ermeni kökenlidirler. Gerçek adları Kevork (İstanbul 1839-ay.y. 1918) ve Vichen (?-İstanbul 1902).

Kevork öteki kardeşine oranla daha ünlüdür. 1858’de İstanbul’ un Beyoğlu semtinde ilk fotoğraf atölyesini kurdular. 1867’de İkinci Paris Dünya Sergisi’ne katılarak adlarını duyurdular. Önce Abdülaziz’den, sonra da II. Abdülhamit’ten padişah ressamı anlamına gelen Ressam-ı Hazreti Şehriyari unvanını alarak saray fotoğrafçılığına atandılar. O dönemin saray çevresi ve yaşantısını fotoğraflarla belgeleyen zengin ve çok önemli bir koleksiyona sahip oldular. Padişahlar ve saray çevresinden gördükleri yakın ilgi karşısında Müslüman oldular ve Abdullah Biraderler adını aldılar. Türkiye’de fotoğraf sanatının öncüsü kabul edilirler.