Abdullah bin Abdülmuttalip; Hz. Muhammet’in babası (Mekke ?-Medine 570). Doğum tarihi kesin bilinmez. Ölümünde 25 ya da 27 yaşlarında olduğuna bakılırsa, 543-546 arasında doğduğu söylenebilir. Kureyş Kabilesi’nin ileri gelenlerinden Abdülmuttalip’in 10. oğludur.

İnanışa göre Abdülmuttalip, Zemzem Kuyusu’nu kazarken Kureyş Kabilesi’nin karşı çıkması üzerine kendisini savunacak 10 oğlu olursa birini Tanrı’ya kurban kesmeye adar. Abdullah 10. oğlu olarak dünyaya gelince bu adağını anımsar ve oğullarından birini kurban etmek için aralarında ok çeker. Ok Abdullah’a düşer. Abdülmuttalip onu kurban edeceği sırada Kureyş işe karışır ve ona karşılık 100 deve kurban edilerek Abdullah kurtarılır. Abdullah daha sonra Zühreoğulları’ndan Vehb’in kızı Amine ile evlendi ve bu evlilikten Hz. Muhammet dünyaya geldi. Abdullah, Hz. Muhammet’in doğumundan iki ay önce Suriye’ye yaptığı bir ticaret yolculuğunun dönüşünde öldü.