Abdullah bin Abbas; Hz. Muhammet’in amcası Abbas’ın oğlu (Mekke 619-Taif 688). Annesi ve babası Abbas’tan önce Müslüman oldular. Huneyn’de, Taif’te, Mekke’nin fethinde ve Veda Haccı’nda bulundu. îbn Ebi Serh ile birlikte Afrika’nın fethine katıldı. Halife Osman döneminde hac işlerini düzenlemekle görevlendirildi. Onun ölümü üzerine Hz. Ali ile çalıştı ve Basra Valiliği’ne atandı.

Cemel Savaşı’na katıldı. Sıffin Savaşı’nda Hz. Ali’nin ordusunun bir bölümüne komuta etti. Halifelik işi hakemlerin vereceği karara bırakılınca Hz. Ali onu hakem seçmek istediyse de yandaşları bunu kabul etmediler. Ancak Dumetu’l-Cendel’deki toplantıda hakem Ebu Musa el-Eşari ile birlikte bulundu. Yaşamının son yıllarında gözleri kör oldu. En çok hadis toplayan sahabelerden biri sayılır. Kuran bilimlerine ilişkin bilgisi nedeniyle Hz. Muhammet tarafından kendisine Tercümanu’l Kuran (Kuranın tercümanı) sıfatı verilmişti.