ABDÜLAZİZ bin SUUD, Suudi Arabistan Krallığı’nın kurucusu ve ilk kralı (Riyat 1880 – Talif 1953).

Babası Abdurrahman düşmanı İbn Reşit tarafından yurdundan kavulunca Kuveyt’e yerleşti (1891) ve 1902’de babasının yerine geçti. Riyad ve çevresini alarak Suudoğulları hanedanını yeniden kurdu. 1912’de Ahsa ve Katifi aldı. Buradaki Osmanlı valilerini uzaklaştırdı. 1924’te Kral Hüseyin bin Ali el-Haşimi’yi, 1925’te de onun oğlu Ali’yi Hicaz’dan kovdu. 1926’da Mekke’yi Suudilerin başkenti yaptı ve Necid ile Hicaz kralı unvanını aldı. 1932’de de Suudi Arabistan kralı oldu. Ülkesinde petrol çıktıktan sonra çadırlarda yaşayan göçebeleri kentlere yerleştirmeye ve ülkesini bayındır bir hale getirmeye çalıştı. Yerine oğlu Suud geçti.