Abdest, Müslümanların, namaz kılabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınmadır. Abdest namazın ön ve zorunlu koşulludur. Abdest alınmadan namaza durulmaz. İslâm dininde belli kurallara göre yıkanıp temizlenme üç durumda gereklidir:

a) Namaz kılmadan önce niyetlenilerek besmele çekilir, sağdan başlamak ve üçer kez tekrarlamak koşuluyla eller, ağız, dişler, burun, yüz ve dirseklere kadar kollar, baş nushedildikten sonra kulaklar, kulak arkası, bileklere kadar ayaklar yıkanır,
b) Düşsel ya da gerçek cinsel yakınlaşma ve ilişkilerden sonra bütün vücudun paklanması koşulu vardır. Gusül ya da boy abdesti denen bu temizlik işleminde vücudun her yanının suyla yıkanması esastır; bu iş sırasında namaz abdesti de alınarak ağız, burun üçer kez çalkalanır, sağ ve sol omuzdan üçer kez su dökülür,
c) Abdest için gerekli suyun bulunmadığı durumlarda temiz toprakla teyemmüm edilir.

Abdest, camiye gitmek, namaz kılmak, Kuran okumak ve kutsal yerleri ziyaret etmek için temel koşuldur; doğal gereksinimlerin, kanama ve kusmaların, uykunun, baygınlıkla sarhoşluğun abdesti bozduğu kabul edilir.