ABBAS HİLMİ PAŞA, Mısır Hıdivliği’nin 3. valisi (Cidde 1816 – Kahire 1854). Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu Tosun Paşa’nın oğludur. Dedesi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın en sevdiği torunu olduğu için genç yaşlarda yüksek devlet görevlerine atandı. Amcası İbrahim Paşa’nın uzun süren bir hastalıktan sonra ölümü üzerine Mısır Valiliği’ne atandı (1847). İngilizlerin İskenderiye ile Kahire arasında kurmak istedikleri demiryolu yapımına razı oldu, Osmanlı Devleti 1841 Islahat Fermanı’nın hükümlerine göre bu işe karşı çıkınca Babiâli’ye boyun eğmek zorunda kaldı. 1852 başlarında Fuat Paşa Mısır’a gitti ve Abbas Halim Paşa ile yaptığı çalışmalar sonunda, Tanzimat hükümlerinin Mısır’da uygulanması konusunda görüşbirliği sağladı. Mısır, Osmanlı Devleti’ne yılda 80 bin kese altın vergi vermeyi kabul etti. Abbas Hilmi Paşa’ya da idam hükümlerinin cezalarını onaylama yetkisi verildi. Kırım Savaşı’na (1853-1856) 15 bin askerli Mısır Donanması’nı göndererek devlete olan bağlılığını kanıtladı. Dedesi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve amcası İbrahim Paşa’nın başlattıkları Avrupa eğitim yöntemlerinden vazgeçti. Valiliğinin sonlarına doğru Kahire yakınlarında çölde bulunan Bab’lasal Kasrı’na çekildi ve orada öldü. Yerine amcası Mehmet Sait Paşa Mısır valisi oldu.