ABBAS bin AMR .Abbasilerin ünlü vali ve komutanı (?- Rakka 918). Halife Mu’ tazıt, Karmatilerin reisi Ebu Said el-Cennabî’ye karşı Yemame ve Bahreyn valisi olan Abbas’ı görevlendirdi. Ancak Karmatilere yenildi ve tutsak düştü. Kar-matiler öteki tutsakları öldürdükleri halde onu halifeye haber göndermek amacıyla öldürmediler. Abbas tutsaklıktan kurtulduktan sonra Kum ve Kâşan’da valilik yaptı, ölümünden önce Diyar-Mudar’ın askeri valisiydi.