ABBAİTİS, Eski coğ. Batı Anadolu’da Gediz ve Emet sularının çıktığı dağlık alana ilkçağda verilen ad. Kabaca Uşak çevresindeki dağlık kesim diye, tanımlanmaktadır.