ABBADİLER, 11. yüzyılda Kurtuba’da. Emevi Imparatorluğu’nun parçalanmasından sonra İşbiliye’de (Sevilla) kurulan devleti yöneten Arap hanedanı (1023-1091). Adını, hanedanın atası Abbad’dan aldığından Abbadoğulları olarak da bilinirler. Hükümdarları, sırasıyla 1023-1042 arasında I. Muhammet bin İsmail; 1042-1069 arasında ilk hükümdarın oğlu Ebul Amr Abbad (el Mutadit adıyla da bilinir). 1069’da Ebul Amr Abbad’ın oğlu III. Muhammet Abul Kasım (El Mutemit diye de bilinir). Son hükümdar. İspanya’nın güneybatı kesiminde geniş bir bölgede egemen oldu. Ancak, Kastilyalı VI. Alfonso kendisinden haraç isteyince Fas Sultanı Yusuf bin Taşfin’i yardıma çağırdı. Yusuf bin Taşfin bundan yararlanarak İşbirliye Devleti’ni ele geçirip Abbadiler hanedanının egemenliğine son verdi. Hanedanın son hükümdarı El-Mutemit sürgününe gönderildiği Fas’ta öldü.