ABAZA HASAN PAŞA, Osmanlı veziri (? – Halep 1659). Kapıkulu Ocağı’ nin bir kolu olan Silahtar Ocağı’nda eğitim görüp yetişti. İlk önemli görevini Isparta Sancak Beyi olan Hacı Sinan Paşazade Mehmet Paşa’nın yanında mütesellim (vergi toplayacılığı) olarak üstlendi. Bu arada devlete baş kaldıran Haydaroğlu Mehmet’e karşı ayaklanmayı bastırmakla görevlendirildi. Haydaroğlu’nu Isparta yakınlarında ani bir baskınla yakaladı ve İstanbul’a göndererek asılmasını sağladı. Bu başarısı üzerine Yeni İl Türkmen Ağalığı ile ödüllendirildi. Ancak bir süre sonra Yeniçeri Ocağı’nın baskısıyla haksız olarak görevinden alınınca ayaklandı (1951); Gerede ile Bolu arasındaki bölgeyi ele geçirdi. Ayaklanmayı bastırmak üzere Sivas Valisi İpşir Mustafa Paşa, sonra da, önce asi iken devlete boyun eğen ve Karaman Beylerbeyliği’ne atanan Katırcioğlu gönderildi. Abaza Hasan Paşa, Katırcıoğlu’nu Konya Aksarayı yakınlarında bozguna uğratınca İpşir Mustafa Paşa kendisiyle birleşti. Birleşen kuvvetler Eskişehir yöresini de denetimleri altına aldılar ve isteklerini İstanbul’a bildirdiler. Ağırlaşan istekler üzerine Boynueğri Mehmet Paşa ayaklananlaru aracı olarak gönderildi. Yapılan görüşmeler sonunda Ipşir Mustafa Paşa’ya Halep Valiliği, Abaza Hasan Paşa’ ya Türkmen Ağalığı verildi. 1653’te İstanbul’a gelen Abaza Hasan Paşa, burada bir süre kaldı ve yeniden Yeni 1 Türkmen Ağalığı’na atandı. 1654’te daha önce birlik olduğu İpşir Mustafa Paşa sadrazamlığa atanınca, İstanbul’a çağırıldı ve Anadolu’dan gelen kuvvetlerin komutanı oldu. Fakat 1655’te Kaptanıderya Kara Murat Paşa’nın Sadrazam ipsir Mustafa Paşa’yı öldürterek sadrazamlığı ele geçirmesi üzerine öc almak üzere kuvvetleriyle Anadolu’ya geçti. Bu sırada Karaman ve Halep valisi olan Seydi Ahmet Paşa ile anlaştı. Ancak yeni sadrazam Süleyman Paşa her ikisini de kuvvetli oldukları bölgelerden uzaklaştırmak amacıyla Çanakkale Boğazı’nın savunmasıyla görevlendirdi. Çok kısa süre sadrazam olan Boynueğri Mehmet Paşa, Hasan Paşa’yı daha İstanbul’a gelmeden vezir rütbesiyle Diyarbakır Valiliği’ne atadı (1656). 1657’de sadrazam olan Köprülü Mehmet Paşa, Abaza Hasan Paşa’yı bu kez Halep Valiligi’ne atadı. Sadrazamın Erdel Seferi’ne katılması için gönderdiği emre, Köprülü’nün şiddet politikasından çekindiği için uymayan Abaza Hasan Paşa, etrafına 15 kadar vali toplayarak yeniden ayaklandı. Bu ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen Diyarbakır Valisi Murtaza Paşa’yı Ilgın yakınlarında bozguna uğrattı (1658). Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın şiddetinden çekinen Abaza Hasan Paşa, Arabistan a geçmek amacıyla kuvvetleriyle birlikte Antep’e çekildiyse de Murtaza Paşa’nın kendisi için kurduğu tuzağa düştü ve Halep’te 30 adamıyla birlikte idam edildi.