Abaoji, Wade-Giles yazımında A-PAO-CHI, ölümünden sonraki hanedan adı LIAO TAI ZU (ö. 926, Çin), Çin‘in kuzeybatı sınırına yerleşen ve Moğolca konuşan göçebe Hitan kabilelerinin önderi.

Hitanların büyük hanlığına üç yıl için seçilen Abaoji, süresinin sonunda görevden ayrılmayarak kendisini Hitan halkının kralı ilan etti. 907’de Çin’de Tang yönetiminin çökmesinden sonra ise imparator oldu. 916’ya gelindiğinde Çin tarzı bir hanedan tarafından kurmuş ve oğlunu veliaht yapmıştı. Abaoji, taraftarlarını örgütleyerek ordo denilen savaş birimleri kurdu; 12 ordo‘dan bir idari birim oluşturdu.

Geç Jin hanedanının (936-947) kurucusuna 926’da Kuzey Çin‘in fethi için sağladığı yardım karşılığı Abaoji’ye Çin Seddi içinde bir bölge olan ve şimdiki Pekin’i içine alan Hebei eyaletinin kuzeybatı köşesi verildi. Abaoji’nin ölümünden sonra Hitanlar Çin göreneklerini daha çok benimsediler; 947’de Liao hanedanını (947-1125) kurdular ve ölümünden sonra Tai Zu (Ulu Ata) diye adlandırdıkları Abaoji’ye bu hanedanın kurucusu kabul ettiler.