ABONUTEIKHOS, Esk coğ. Anadolu’da Pontus Bölgesi’nde kurulmuş eski bir kentin adı. Abana ilçesi’nin adı, Strabon’da bir liman kenti olarak geçen Abonouteichos ile ilgili görülürse de, eski kentin İnebolu’nun bulunduğu yerde kurulmuş olması daha güçlü bir olasılıktır.