ABAKULUS, Eski Romalıların taban döşemelerinde kullandıkları, küp biçimindeki çeşitli renkte taş parçacıklarından yapılan bir tür mozaik.