ABAKAN, Rusya Federasyonu’nda kent. Hakas (Hakasiya) Özerk Yönetim Bölgesi’nin merkezi. Nüfusu 158. 000 (1993). Yenisey ve Abakan ırmaklarının kesiştikleri yerde kurulu olan kent, önemli bir demir yolu kavşağı, endüstri (makine, metal, kereste, besin, dokuma) merkezidir. Yöresinde zengin kömür yatakları vardır. Nüfusun büyük çoğunluğunu. Türk kökenli Abakanlar oluşturur. Tarih. 1917 Devrimi ile Çarlık yönetiminin yıkılmasından sonra, Abakanlar. Muhtar Hakas Ülkesi adı altında baģımsız bir devlet kurdular. Daha sonra bu devlet, Doğu Sibirya Yönetim Bölgesi’ne katıldı.

ABAKAN IRMAĞI, Rusya Federasyonu’nda ırmak. Uzunluğu 523 km. Sayan Dağları’nın batı eteğinden doğar, Küçük ve Büyük Abakan diye ikiye ayrılır. 195 km aktıktan sonra yeniden birleşir ve Minusink Kenti’nin 62 km güneyinde Yenisey’e katılır. 100-200 m arasında değişen genişlikte, daglık bölgelerde 16 km hızla akar.