ABADAN, İran’ın güneybatısında ad ve aynı ada üzerinde yer alan kemi Nüfusu 294.068 (1986). Kuzistan Yönetim Birimi’nde Şattülarap Deltası’ nda, İran Körfezi’nin kuzey ucunda yer alır. Ülkenin çeşitli yörelerinden gelen ham petrol, boru hatlarıyla kente ulası ve rafinerilerde işlenerek, limanından tankerlerle dış ülkelere gönderilir. Büyük petrokimya kuruluşlarının yanı sıra plastik üretimi, deterjan ve kostik soda yapımı kentin başlıca endüstri etkinliklerini oluşturur.

Tarih. 1847’de Osmanlı İmparatorluğu tarafından İran’a bırakıldı. 1908’e kadar önemsiz bir köy olan kent, petrolle birlikte günümüzde büyük önem kazandı.1980’de başlayan İran-Irak Savaşı, hem kenti hem de endüstri kuruluşlarını yıkıma uğrattı.