Aare Irmağı, AAR olarak da yazılır. Ren Irmağının kolu ve tümüyle İsviçre sınırları içinde kalan en uzun akarsu (295 km). 17.779 km²’lik bir alandan su toplar. Bern kantonundaki Bern Alpleri‘nin Aare buzulundan, Finsteraarhorn‘un eteğinden ve Grimselpass‘ın batısından doğar. Handegg Çağlayanlarının altında Yukarı Aare Vadisinin sularını topladıktan sonra kuzeye doğru akarak Meiringen’den geçer.

Manzarasının güzelliğiyle tanınan Aare Boğazından sonra batıya dönerek Brienz buzul gölünü oluşturur. Aare’nin Thun Gölüne döküldüğü yerin üst tarafında kalan Interlaken kesiminde ırmak yatağı kanallarla düzenlenmiştir. Gölden çıktıktan sonra Aare derin bir vadinin içinden kuzeybatıya doğru akarak Bern kentinin ortaçağdan kalan çekirdeğini hemen tümüyle dolanır. Oradan batıya, Wohlen Gölüne yönelir, daha sonra kuzeye, Aarberg‘e doğru akarak Hagneckkanal aracılığıyla Biel Gölüne yöneltilir. Kuzeydoğuya ilerler ve Jura Dağlarının eteğine paralel akar. Brugg‘un biraz ilerisinde Reuss ve Limmat ırmaklarını da alıp Koblenz‘de (Almanya) Ren Irmağıyla birleşir.