Jeppe Aakjær, Danimarkalı şair, yazar (Skive, Jutland 1866-Jenle 1930). Doğduğu çevrede ve köy yaşamı içinde yetişti, Kopenhag’da gazetecilik yaptiktan sonra edebiyat çalışmaları için Jutlanddaki çiftliğine çekildi (1907), orada öldü. Henry George ve Robert Burns’un etkisinde çevresinin toplumsal sorunlarini, köy yaşamının özelliklerini konu edinen romanları yeterince başarılı sayılmadığı halde şiirleriyle “Danimarka’nın gerçek sesi” nitelemesine hak kazandı. Ulkesinin tarım insanlarını canlandırdığı Wredens Born (Gazap Çocukları, 1904). romanından çok şu şiir derlemeleri ünlüdür: Rugens Sange (Çavdar Türküsü) 1906; Muld od Malm (Toprak ve Maden) 1909; Den Sommer Ogden Eng (O yaz ve O kir) 1910: Under After Stjernaen (Akşam Yildizinin Altında) 1927.Aakjaer, tarihsel çalışmaları dışında ünlü Danimarka şairi Blicher’in bir biyografisiyle kendi anılarını da yazmıştır.